Produkt av laks

Hos Inka foredlar vi ekte atlantisk laks, Salmo salar.

Produktbilde Laks

 

Laksen vår overheld dei strengaste kvalitetskrav. Vi har alle nødvendige sertifikat og godkjenningar, for å kunne garantere trygg, god laks, av høgaste kvalitet.

Vi produserer ei rekke ulike typar filetstykker av laks, frå porsjonsstykke til heil fisk, og heile sidefiletar med ulike gradar av trim.

 

Trimguide laks

Dei ulike trimgradane går i frå A til og med F, der kvar grad byggjer på den forrige:


 

Inkafisk bilde

Trim A

 1. Uten ryggbein
 2. Uten bukbein
Inkafisk bilde

Trim B

 1. Uten ryggbein
 2. Uten bukbein
 3. Uten ryggfinne
 4. Uten kragebein
 5. Uten bukfett
 6. Uten bukfinner
Inkafisk bilde

Trim C

 1. Uten ryggbein
 2. Uten bukbein
 3. Uten ryggfinne
 4. Uten kragebein
 5. Uten bukfett
 6. Uten bukfinner
 7. Nervebein fjernet
Inkafisk bilde

Trim D

 1. Uten ryggbein
 2. Uten bukbein
 3. Uten ryggfinne
 4. Uten kragebein
 5. Uten bukfett
 6. Uten bukfinner
 7. Nervebein fjernet
 8. Ryggfett trimmet bort
 9. Uten halestykke
 10. Uten bukhinne
 11. Nakkestykke trimmet bort
inkafisk bilde

Trim E Normal

 1. Uten ryggbein
 2. Uten bukbein
 3. Uten ryggfinne
 4. Uten kragebein
 5. Uten bukfett
 6. Uten bukfinner
 7. Nervebein fjernet
 8. Ryggfett trimmet bort
 9. Uten halestykke
 10. Uten bukhinne
 11. Nakkestykke trimmet bort
 12. Uten skinn
inkafisk bilde

Trim E Djup

 1. Uten ryggbein
 2. Uten bukbein
 3. Uten ryggfinne
 4. Uten kragebein
 5. Uten bukfett
 6. Uten bukfinner
 7. Nervebein fjernet
 8. Ryggfett trimmet bort
 9. Uten halestykke
 10. Uten bukhinne
 11. Nakestykke trimmet bort
 12. Uten skinn
 13. Uten buklist