Produkt av aure

Hos Inka foredlar vi flott fjord-aure, Oncorhyncus mykiss.

Produktbilde Ørret

 

All fisk, og produkta vi produserer av den, overheld dei strengaste kvalitetskrav. Vi har alle dei nødvendige sertifikata som trengs for å kunne garantere trygg, god fisk, av høgaste kvalitet.

Vi produserer ei rekke ulike typar filetstykker av aure, frå porsjonsstykke til heil fisk, og heile sidefiletar med ulike gradar av trim.

Dei ulike trimgradane går i frå A til og med F, der kvar grad byggar på den foregåande:

Trimguide ørret

Dei ulike trimgradane går i frå A til og med F, der kvar grad byggjer på den forrige:


 

Trim A

 1. Uten ryggbein
 2. Uten bukbein
 

Trim B

 1. Uten ryggbein
 2. Uten bukbein
 3. Uten ryggfinne
 4. Uten kragebein
 5. Uten bukfett
 6. Uten bukfinner
 

Trim C

 1. Uten ryggbein
 2. Uten bukbein
 3. Uten ryggfinne
 4. Uten kragebein
 5. Uten bukfett
 6. Uten bukfinner
 7. Nervebein fjernet
 

Trim D

 1. Uten ryggbein
 2. Uten bukbein
 3. Uten ryggfinne
 4. Uten kragebein
 5. Uten bukfett
 6. Uten bukfinner
 7. Nervebein fjernet
 8. Ryggfett trimmet bort
 9. Uten halestykke
 10. Uten bukhinne
 11. Nakkestykke trimmet bort
 

Trim E Normal

 1. Uten ryggbein
 2. Uten bukbein
 3. Uten ryggfinne
 4. Uten kragebein
 5. Uten bukfett
 6. Uten bukfinner
 7. Nervebein fjernet
 8. Ryggfett trimmet bort
 9. Uten halestykke
 10. Uten bukhinne
 11. Nakkestykke trimmet bort
 12. Uten skinn
 

Trim E Djup

 1. Uten ryggbein
 2. Uten bukbein
 3. Uten ryggfinne
 4. Uten kragebein
 5. Uten bukfett
 6. Uten bukfinner
 7. Nervebein fjernet
 8. Ryggfett trimmet bort
 9. Uten halestykke
 10. Uten bukhinne
 11. Nakestykke trimmet bort
 12. Uten skinn
 13. Uten buklist