Produkt

Inka produserer ei rekkje produkt av ekte atlantisk laks, og fjord-aure. Flotte fiskeartar, kultivert på oppdrettsanlegg langs Norskekysten.

Produkta våre er av høgaste kvalitet og vi har kontinuerlig fokus på kvalitetssikring og gode hygieniske forhold i produksjonen. Vi har tilsette med lang erfaring og bruker det nyaste og beste utstyret bransjen har å tilby. Dette gjer at produkta vi leverer held same gjennomgåande høge standard. 

Inka ynskjer å styre etter eit prinsipp om bærekraft, og vil forvalta våre flotte ressursar på ein forsvarleg og god måte. Produksjonsprosessen er legt opp til at alle deler av fisken nyttast maksimalt. Hoder, avskjær, beil og skinn vert utsortert og vidareforedla som bi-produkt, til dømes som dyrefôr og fiskeoljer.

Produktbilde Laks

Produkt av laks

Produktbilde Ørret

Produkt av aure